انواع تهویه سالن های پرورش طیور

انواع تهویه سالن های پرورش طیور:

  • سالن های باز:هوای درن سالن های باز از نظر دما ،رطوبت و نور تابع شرایط محیطی بیرون سالن است.
  • سالن های بسته :در سالن های بسته شرایط داخلی سالن از نظر تهویه ،دما ،نور و رطوبت کنترل پذیر است .

تهویه سالن های بسته مرغداری به دو صورت اجرایی است:

الف)تهویه طبیعی:در این نوع تهویه از نیروهای طبیعی و ازاد نظیر صعود هوای گرم و جایگیزن شدن آن با هوای سرد و همچنین جریان طبیعی هوا(باد)استفاده می شود و به این ترتیب هوای آلوده و کثیف سالن به خارج هدایت می شود .

زمانیکه دمای بیرون سالن برابر با دمای موردنظر داخل سالن است می توان از سیستم تهویه طبیعی برای جابجایی هوا در سالنهای با سیستم باز استفاده کرد.

به منظور تهویه معمولا از دریچه های سقفی یا پنجره در سالن استفاده می شود .

برای بهبود کیفیت تهویه معمولا پنجره های جنوبی سالن را نزدیک کف(یک متری کف)پنجره های شمالی را نزدیک سقف(نیم متری)در نظر می گیرندو ضروری است در این حالت نسبت سطح ورودی هوا به خروجی آن کمتر از 2 به 1 باشد.

در ضمن اگر در منطقه باد وجود داشته باشد به تهویه سالن کمک می کند .

از محاسن این سیستم این است که تهویه بدون مصرف انرژی انجام می گیرد و سرمایه گذاری این است که تهویه بدون مصرف انرژی انجام می گیرد و سرمایه گذاری اولیه این سیستم نسبت به سیستم مکانیکی کمتر است.

از معایب این سیستم این است که تهویه سالن متاثر از شرایط محیطی و در شرایطی که به تهویه مناسب و دقیق احتیاج باشد یا در شرایط آب و هوایی گرم کاربردی ندارد.

لذا توصیه می شود در مناطق گرم از سیستم تهویه مکانیکی با وسائل خنک کننده استفاده شود.

توصیه می شود در مناطق گرم از سیستم تهویه مکانیکی با وسائل خنک کننده استفاده شود.

در صورت اجرای این سیستم تهویه در یک سالن ،چون حجم تهویه به میزان زیادی کاهش می یابد می توان سیستم بازیابی گرما در تهویه ،یا HRVرا براحتی و با هزینه کمی اجرا کرد به این صورت که در زمستانها که هوای وارد شده به سالن باید تا حداقل 20 درجه سانتی گراد گرم شود هوای گرم و الوده در حال خروج از کانالهای کف سالن از داخل یک مبدل هوا به هوا عبور کرده و گرمای خود را بههوای سرد و تمیز ورودی منتقل می کند.

ب)تهویه مکانیکی:بطور کلی اجزاء تشکیل دهنده سیستم تهویه مصنوعی در سالنهای پرورش طیور عبارتند از:

  • دریچه های ورودی هوا
  • هواکش ها(فن ها)
  • سیستم کنترل کننده هواکش ها (ترموستات،رئوستاو..)

در این سیستم با استفاده از انرژی ،هوای سالن به جریان می افتد که شامل سه وضعیت متفاوت است:

تهویه مصنوعی با فشار منفی (مکنده)

در این سیستم تهویه با فشار منفی یا سیستم مکنده ،خروج هوای سالن از راه هواکش انجام می شود و در اثر کاهش فشار هوای داخل سالن ،هوای تازه به درون سالن مکیده می شود در این سیستم با در نظر گرفتن میزان هوای موردنیاز نباید منافذ دیگری در سالن وجود داشته باشد.

عیب این روش این است که چون هواکش ها به طور مستقیم با هوای سالن در تماس هستند ،در این صورت امکان کثیف شدن و کاهش مدت زمان بهره دهی آنها وجود دارد.

همچنین نوع ،اندازه و محل قرار گرفتن ورودی هوا باید با شرایط آب و هوایی منطقه و ظرفیت هواکش ها متناسب باشد.

این سیستم در هوای سرد برای تامین حداقل اجتیاجات تهویه موردنیاز پرنده استفاده می شود و در این شرایط تامین هوای تازه و گرم از طریق کوره هوای گرم است .

حداکثر هوای موردنیاز در سیستم تهویه فشار منفی 7 – 4 منتر مکعب در ساعت برای هر کیلوگرم وزن زنده است.

به منظور تامین فشار هوای مناسب در داحل آشیانه باید ابعاد ورودی هوامتناسب با ظرفیت هواکش باشد.

به عنوان مثال یک هواکش یک متری با ظرفیت تخلیه 22000 متر مکعب در ساعت به هوادهی به مساحت زیر نیاز دارد.

(22000×0/3)/100=6/6m2

سیستم تهویه فشار منفی LPV

این سیستم در حال حاضر یکی از پیشرفته ترین سیستم های تهویه در دنیا است .این سیستم طوری طراحی شده که شرایط محیطی توسط این سیستم به راحتی قابل کنترل است و شرایط آب و هوایی در طول سال در سالن پرورش طیور همیشه ثابت است.

تهویه مصنوعی با فشار مثبت(دمنده)

در سیستم تهویه با فشار مثبت یا سیستم دمنده ،هوای تمیز بوسیله هواکش ها بطور مستقیم به داخل سالن هدایت می شود که در اثر این عمل یک فشار مثبت (بالا)،ولی خفیف ایجاد میشود و با این روش از ایجاد کوران در اثر وجود منافذ احتمالی جلوگیری می شود و امکان توقف حرکت هوا در سالن از بین میرود.

در این روش هوای آلوده به گازهای سمی ،رطوبت ،گرد وخاک سالن به طور مستقیم با هواکش ها در تماس نیست و از طرف دیگر هوای ورودی میتواند قبل از ورود بر حسب نیاز ، گرم ،سرد ،خشک ،مرطوب یا ضدعفونی شود ، اما مشکل آن این است که در اثر فشار زیاد ، هوای سالن می تواند به محوطه های مجاور ،منافذ و مصالح ساختمانی نفوذ و آنها را تخریب کند.

تهویه مصنوعی با فشار مساوی

در ایننوع تهویه هم ورود و هم خروج هوا به وسیله هواکش ها انجام می شود و مزیت ها و مشکلات دو روش قبل در خصوص این روش هم وجود دارد.

اما برای تشخیص اینکه در یک مرغداری با توجه به جریان باد منطقه از چه نوع تهویه ای (تهویه طبیعی ،تهویه فاشر مثبت،تهویه فاشر منفی)استفاده کنیم توصیه می شود از مانومتری استفاده شود.

مانومتری وسیله است که میتوان نوع تهویه را تعیین کرد. این وسیله شامل یک لوله پلاستیکی U شکل است و داخل آن از جیوه پر شده که بوسیله ان می توان فشار استاتیک را تخمین زد فشار استاتیک تفاوت فشار داخل سالن با فشار بیرون از ساختمان های پرور شطیور ایت مانومتری رامیتوان در دیواره جانبی داخل سالن یا بیرون از سالن نصب کرد.

شرکت زرین صنعت آلپ از تمامی افراد حقیق و حقوقی که در جهت پیشبرد منافع داخلی می توانند این شرکت را یاری نمایند دعوت به همکاری می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.