انواع تهویه مکانیکی سالن های پرورش طیور

انواع تهویه مکانیکی سالن های پرورش طیور:

 • تهویه سقفی
 • در این روش می توان دریچه های ورود یا خروج هاو را در سقف و دیوارها در نظر گرفت این نوع تهویه برای منطقه های بسیار سرد یا بسیار گرم یا سالن های با عر ض بیشتر از 12 متر مناسب است.

 • تهویه عرضی
 • در این روش تهویه هواکش ها و هواده ها در دیواره طولی سالن نصب می شوند و به این ترتیب تهویه به صورت عرضی انجام می شود .

  این روش مناسب تهویه سالن های با عرض 8 تا 12 متر است زیرا اگر عرض سالن از 12 متر بیشتر باشد امکان تهویه مناسب سالن مقدور نخواهد بود .

  در این روش ضروری است هواکش ها و هواده ها روبه روی هم نباشند تا نقطه کور و کوران هوا به وجود نیاید.

 • تهویه طولی
 • در این روش دریچه های ورود هوا در انتهای یک طرف سالن در منتهی الیه دیوارهای طولی و هواکش ها در انتهای دیگر سالن در منتهی الیه دیوارهای طولی قرار دارند این نوع تهویه در سالن های با طول 60 متر اجرایی است.

  چنانچه طول سالن بیشتر باشد می توان دریچه های ورود هوا را در دو انتهای سالن و هواکش ها را در وسط سالن یا برعکس نصب کرد در هر حال فاصله هواکش ها و هواده ها نباید بیش از 60 متر باشد در صورت بیشتر بودن طول سالن ضروری است هواکش ها و هواده ها با فاصله ذکر شده در چند قسمت نصب شوند.

 • تهویه از کف
 • در روش تهویه از کف که کاملا جدید است در کف سالن کانال های ایجاد شده و روی این کانال ها منافذی قرار دارد و در روی منافذ تورهایی نصب و در انتهای این کانال ها هواکش ها قرار داده می شوند.

  این سیستم قابلیت اجرا در سالن های با ابعاد مختلف و اقلیم های گوناگون را دارد . وقنی فن ها شروع به کار می کنند هوا از طریق این منافذ وارد کانال می شود و از انتهای کانال خارج می شود . بهترین مکان برای قرار دادن این منافذ در زیر دانخوری ها و آبخوری هاست ،زیرا اولا بیشترین تجمع مرغ ها در آنجاست و همچنین فضای مفید سالن را اشغال نمی کنند.

 • تهویه کانالی
 • می توان کانال هایی را در ارتفاع 30 سانتی متری از سقف در مرکز سالن نصب کرد و این کانال ها معمولا از پلاستیک یا ورقه آهن گالوانیزه به شکل استوانه و به قطر 50 تا 100سانتی متر ساخته می شوند و سوراخهایی به قطر 5 تا 20 سانتی متر در اطراف بدنه دارند انتهای این کانال بسته و در ابتدای آن یک فن قوی ، هوا را به شدت به داخل کانال هدایت می کند تا هوای دمیده شده از سوراخ های کانا به طرف کف سالن خارج شود و جریان هوا ی گرم زیر سقف طه طرف پایین را باعث شود.

 • تهویه تونلی
 • این تهویه شبیه تهویه طولی است این نوع تهویه در شرایط آب و هوای گرم استفاده می شود و از رایج ترین روش های تهویه سالن های پرورش طیور در ایران است.

  در این سیستم هواده ها در انتهای آشیانه و هواکش ها در انتهای دیگر قرار دارند .هوا در طول آشیانه حرکت کرده و سپس خارج می شود. در این سیستم یک سرعت بالایی از حرکت هوا در طول سالن ایجاد می شود که در سطح طیور 2 تا 4 برابر نسبت به سرعت هوا در تهویه عرضی است.

  در سیستم تونلی ،فن ها باید حداقل در هر دقیقه توانایی تعویض کامل هوای سالن را داشته باشند تا هوا بتواند با سرعت 120 متر بر دقیقه از روی سر پرندگان عبور کند.

  این جریان هوا خنک کردن پرندگان به میزان 7 – 5 سانتی گراد باعث می شود .

  در شرایط هوای گرم و خشک می توان از سیستم های تبخیر کننده آب،شامل استفاده از مه پاش و پوشال برای خنک کردن پرندگان استفاده کرد.

 • تهویه تونلی با سیستم خنک کننده تبخیری
 • این نوع تهویه یک نوع دیگر از تهویه تونلی که با استفاده از سیستم COOLING PAD طراحی شده است .

  استفاده از طرح VEB در تهویه تونلی:

  با توجه به کاربرد طرح بافر کننده گازهای مضر سالن های پرورش طیور به واسطه فضای سبز و درختان عملکرد تهویه تونلی را افزایش داد.

  ادغام این دو مزیت هایی دارد:

  1-بعنوان بادشکن در مقابل خروجی های تهویه عمل می کند.

  2-ایجاد سایه و فراهم کردن یک محیط مطلوب

  3-پاک شدن هوای آلوده و بافر شدن محیط

  4-افزایش امنیت زیستی

 • تهویه TRANSITIONAL
 • این تهویه دقیقا مانند تهویه تونلی است با این تفاوت که سیستم های مورد استفاده از قدرت بیشتری برخوردار هستند بطوریکه هوا از دیواره های جانبی وارد می شود و ار انتهای سالن و دیواره های جانبی توسط فن هایی خارج می شود.

 • تهویه ترکیبی
 • این روش تهویه در مناطق چهار فصل ،دارای برخی فصول سرد و برخی فصورل گرم کاربرد دارد که تلفیقی ار دو یا چند روش تهویه مکانیکی و طبیعی است.

  این روش اگر چه نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالاتری از یار روش هاست ،اما پس ار بهره برداری با کاهش هزینه های جاری از قبیل سوخت و انرژی هزینه های اولیه را جبران می کند و در نقطه بهینه نسیت به سایر روش ها قرار می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.