انتخاب سیستم شیردوشی در دامداری :

انتخاب سیستم شیردوشی در دامداری :

بطور کلی اولویت استفاده شیردوشی ابتدا سیستم هرینگ بودن ،پارالل و در نهایت روتاری است. در انتخاب نوع سیستم شیردوشی عوامل مختلفی از جمله تعداد دام دوشال ، زمان موردنیاز در هر وعده دوشش ،سرمایه گذاری اولیه دامدار ،ضریب بهره وری سیستم شیردوشی و اینده نگری بعنوان مهم در تعیین و انتخاب سیستم شیردوشی دارای اهمیت است . برای مشخص شدن و نحوه انتخاب سیستم شیردوشی و عوامل موثر بر ان به تقسیم بندی زیر توجه شود(با توجه به اینکه شرکت های متعددی در راستای تولید و خدمات تجهیزات و ماشین آلات دامپروری فعالیت دارند تقسیم بندی زیر بر اسا ضرایب ماشین آلات ،بعنوان یک مثاللی برای فهم بیشتر خواننده است.)

سیستم شیردوشی هرینگ بودن :

این سیستم به دوصورت یک طرفه (میدلاین)و دو طرفه (دابل)است.

 • الف)سیستم میدلاین

  این سیستم دارای ضریب 6 است . یعنی هر خط دوشش در هر ساعت 6 بار پر و خالی می شود. برای مثال می خواهیم تعداد 100 راس گاو را در 2 ساعت بدوشیم سیستم شیردوشی چند واحده منظور کنیم؟

  با توجه به اینکه ضریب بازدهی در این سیستم 6 است :

  100÷2=50→50÷6≈8

  پس در این حالت سیستم شیردوشی یک طرفه 8 واحده نیاز است با این سیستم می توان در 3 ساعت 144 گاو را شیردوشی کرد.

 • ب)سیستم هرینگ بون دوطرفه(دابل)

  ضریب بازدهی برای سیستم 12*2 (دوطرفه)،4 است. معمولا حداکثر تعداد واحد دوشش در این سیستم 16*2 است.در این سیستم هر چه تعداد واحدهای دوشش افزایش پیدا کنذ ضریب آن کاهش می یابد مثلا در سیستم 15*2 ضریب سیستم (تعداد دفعاتی که واحدهای دوشش پر و خالی می شود)حدود 8/3 است.

  هر چه ضریب سیستم کاهش پیدا کند بازدهی سیستم کاهش و از نظر اقتصادی استفاده آنها مقرون به صرفه نیست.

سیستم پارالل :

این سیستم دارای ضریب 5/4 حداکثر واحد دوشش در این سیستم 2*50 است.در این سیستم برخلاف سایر سیستم های دیگر که دام ها بصورت گروهی وارد می شدند ،می توانند بطور انفرادی از استال دوشش خارج شوند.

بطور کلی در سیستم های دوشش بازای هر 10 راس دام مولد یک واحد دوشش منظور می شود.

در سیستم پارالل هر گاو حدود 72-68 سانتیمتر طول استال نیاز دارد و این نیزان در سیستم هرینگ بون 120 – 76 سانتیمتر است . لذا در این حالت طول سالن در سیستم هرینگ بون بیشتر و بزرگتر است.از طرفی با توجه به اینکه در سیستم پارالل دامها بطور انفرادی وارد یا خارج می گردند زمان کمتری برای انتقال دام ها موردنیاز است.

مقاله های مرتبط

مخترع و اولین تولید کننده پکیج برقی در خاورمیانه