سالنهای دامداری با تهویه مصنوعی(فن)

سالنهای دامداری با تهویه مصنوعی(فن) شامل سالن های با تهویه عرضی و سالن هایی با تهویه طولی یا تونلی در سالن های با تهویه عرضی ،تهویه ها در دیواره های طولی نصب می شود و دیوارهای طولی مقابل کاملا باز بوده و برای خنک کردن سالن از PAD استفاده می شود .

این نوع سالن ها برای عرض های زیاد و ردیف استالهای بالا (8 ردیف به بالا حتی تا 16 ردیف)قابل استفاده است. سرعت باد در این سالنها 10-9 متر بر ثانیه می باشد.

طول سالن ممکن است به 400 متر و تعداد گاوها به 3000 راس برسند.در این سالنها با توجه به طول سالن و تعداد دام باید برق اضطراری پیش بینی شود زیرا ظرفیت تهویه سالن تا شروع مجدد فن ها حداکثر 1/5 ساعت بعد از قطع برق است.

شالن های با تهویه تونلی طول زیاد و ارتفاع کم (حدود 2/3 متر)دارند و تهویه در عرض سالن نصب و دیوار مقابل برای ورود هوا باز بوده و دیواره های طولی کاملا بسته است.شیب سقف کمتر بوده و به ازای هر 10 متر عرض یک متر به ارتفاع اضافه می شود .

این سالن ها دارای هزینه بیشتر (حدود 22 درصد)هستند و تولید دام حدودا 5% افزایش می یابد. در این سیستم جهت وزش باد تاثیری در طراحی ندارد و فاصله سالنها از همدیگر کمتر بوده (حدود 6 متر)و سرعت وزش باد به 20 – 19 کیلومتر در ساعت یا 330 متر در دقیقه می رسد.

فری استال با تهویه طبیعی :

استال ها بصورت جلو باز و جلو بسته و همچنین بصورت عمیق و بستر مت طبقه بندی می شوند. استال جلو باز استالهایی که از جلو باز هستند و فضای باز جلوی استال و این امکان را فراهم می کند که دام بتواند سر و گردن خود را به سمت جلوی استال حرکت دهد و آزادانه در آن حرکت داشته باشد. استال جلو بسته در این حالت فضای مقابل استال بسته و حرکات سر و گردن محدود است این استال معمولا در مقابل استال باز ساخته می شود.

استال ها بصورت جلو باز و جلو بسته و همچنین بصورت عمیق و بستر مت طبقه بندی می شوند. استال جلو باز استالهایی که از جلو باز هستند و فضای باز جلوی استال و این امکان را فراهم می کند که دام بتواند سر و گردن خود را به سمت جلوی استال حرکت دهد و آزادانه در آن حرکت داشته باشد. استال جلو بسته در این حالت فضای مقابل استال بسته و حرکات سر و گردن محدود است این استال معمولا در مقابل استال باز ساخته می شود.

استال با بستر مت:عمق این بستر بسار کم و معمولا 6 – 3 سانتی متر است. بستر اصلی از بتن ساخته شده و با یک پوشش لاستیکی ضخیم و انعطاف پذیر روپوشی می شود

مقاله های مرتبط

مخترع و اولین تولید کننده پکیج برقی در خاورمیانه