سیستم تهویه مرغداری

تهویه سالن پرورش طیور :

کنترل شرایط پرورش به خصوص تهویه (دما،رطوبت،هوای تمیز)در پرورش طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.دستگاه تنفسی طیور به صورت لوله ای است و انشعاباتی دارد که به کیسه های هوایی ختم می شود و هنگام دم و بازدم تبادل گازها انجام می شود به همین علت راندمان تنفسی طیور تقریبا دو برابر حیوانات دیگر است .

از طرف دیگر اخیرا با اصطلاحات ژنتیکی که در «زادهای جدید انجام شده است رشد پرندگان افزایش چشم گیری پیدا کرده و تقریبا ظرف مدت یک 6 هفته وزن پرنده به پنجاه برابر وزن اولیه می رسد به همین علت تامین اکسیژن و دفع گازهای مضر در پرندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

تهویه مناسب فقط جابجایی ساده هوا در سالن نیست،بلکه ایجاد شرایط مناسب از نظر تامین اکسیژن موردنیاز پرندگان و دفع گازهای مضر در سطح بدن پرندگان نیز اهمیت دارد.

تهویه مناسب یکی از ابزار مهم کنترل شرایط زیستی در سالن پرورش است به همین خاطر تهویه از اساسی ترین ارکان مدیریتی در فارم های طیور است.

تهویه مناسب سالن های پرورش طیور فوایدی به شرح ذیل دارد :

  • دفع گرما و رطوبت اضافی از سالن
  • افزایش ظرفیت سالن
  • افزایش طول عمر تحهیزات
  • و در نهایت تهویه مناسب سبب افزایش سود آوری می شود.

شاید ایجاد تهویه مناسب مشکلترین قسمت پرورش جوجه گوشتی باشد و به وضعیت تهویه همیشه باید توجه کرد.

یکی از مسائلی که باید درباره تهویه به آن توجه شود :در اطراف سالن طیور از درختانی استفاده شود که همیشه سبز و اصطلاحا evergreens هستند که جز طرح VEB در این سالن ها ست که در این طرح به علت وجود کاشت درختان در اطراف ساختمانهای پرورش طیور ورود هوای پاک به داخل سالن و بافر شدن هوای آلورده داخل سالن مرغداری را باعث شده و خروج هوای آلوده ،گازهای آمونیاک ،دی اکسید کربن و ODORS توسط این درختان جذب شده و هوا بافر می شود و به کاهش آلودگی محیط زیست کمک می کند و در واقع برای همسایگانی که در اطراف سالن هستند آلودگی هوا و مزاحمت کمتر و افزایش تمنیت زیستی را در بر خواهد داشت.

تهویه در تابستان باید به نحوی باشد که هوای گرم بالای سر جوجه ها به سمت بالا حرکت می کند.

تهویه در زمستان باید به نحوی باشد که هوا از قسمت بالا به سمت پایین جابجا شود.

مقاله های مرتبط

مخترع و اولین تولید کننده پکیج برقی در خاورمیانه