سیستم های حرارتی سالن های پرورش طیور

سیستم های حرارتی سالن های پرورش طیور :

منابع تولید حرارت دستگاههای هستند که می توانند انرژی های دیگر را به انرژی حرارتی تبدیل کنند . بدیهی است تعبیه ،نصب و استفاده از اینگونه دستگاهها تابع نکات ایمنی حفاظتی خاص خود هستند یک منبع حرارتی مناسب باید به تولید گرمای یکنواخت در سالن قادر بوده و نیاز به مراقبت زیاد نداشته و به سادگی قابل راه اندازی باشد .قیمت آن باید مناسب بوده و استفاده از آن هزینه های زیاد تولید نکند، بعلاوه با شرایط سالن انطباق پذیر باشد و برای کارکنان و طیور موجود در سالن ایجاد خطر نکند . برای تامین حرارت مطلوب در سالن مرغداری از مولدهای حرارتی مختلف استفاده می شود . ظرفیت گرمایی دستگاههای گرم کنندخ را با واحدهای کیلوکالری (Kcal)و BTU تعیین می کنند. در طیور نیز مانند سایر حیوانات برای انجام دادن فعالیت های عادی بدن و ایجاد تعادل به محدوده حرارتی خاصی نیزا است.

دامنه حرارتی در طیور تخمگذار بین 27 – 19 درجه سانتیگراد و در طیور گوشتی بهترین وزن ها در دمای 20 – 15 درجه و بهترین ضریب تبادل در دمای 30 درجه سانتی گراد حاصل می شود.

انواع سیستم های مولد حرارت :

انواع بخاری ها ،مادرهای مصنوعی (نفتی ،گازی،برقی)سیستم های مولد هوای گرم (هیترها)و سیستم های حرارت مرکزی یا شوفاژ که انرژی موردنیاز آنها می تواند توسط زغال سنگ ،گاز،گازوئیل ، نفت یا برق تامین شود برای سیستم نگهداری پرورش در قفس بیشتر از دستگاههای تولید هوای گرم یا هیتر و برای نگهداری و پرورش بر روی بستر از مادرهای مصنوعی و هیتر استفاده می شود.

مادرهای مصنوعی به اسانی کنترل پذیر هستند اما نکته مهمی که درباره مادرهای مصنوعی باید به ان توجه داشت این است که بیش از اینکه بع دماسنج در سالن توجه شود باید به وضعیت و حالت جوجه ها در زیر مادر مصندعی دقت کرد به این صورت که اگر مشاهده شد که جوجه ها در مرکز مادر مصنوعی قرار گرفته اند باید دانست که دمای مادر مصنوعی کم و اگر مشاهده شد کهع جوجه ها به اطراف مادر مصنوعی پراکنده شده اند نشانه این خواهد بود که حرارت در زیر مادر مصنوعی زیاد است استفاده از مولدهای حرارتی دیگر مانند انوع بخاری و همچنین سیستم حرارت مرکزی نیز در روش پرورش روی بستر برحسب امکانات مزرعه پرورش طیور متداول است.

مولدهای هوای گرم اکثرا برای دوره پرورش طیور جوان ودر مناطق سردسیر و همچنین بعنوان یک منبع حرارتی اضافی برای مرغان تخمگذار استفاده می شود.

با توجه به این امر که استفاده از نیروی برف آسانترین و تمیزترین راه برای تولید حرارت است و به سرویس کمتر احتیاج داشته و حرارت یکنواخت تولید می کند ولی به جهت هزینه زیاد و مصرف بالا و امکان قطع ناگهانی ،استفاده از گازوئیل و نفت سفید ارجحتر است.

مقاله های مرتبط

مخترع و اولین تولید کننده پکیج برقی در خاورمیانه