کارکردهای جایگاههای پرورش و نگهداری

محافظت :

همه جایگاههای پرورش و نگهداری را در برابر عوامل و تغییرات محیطی محافظت می کنند . تنوع جایگاهها در شرایط آب و هوایی و اقلیم منطقه از ناحیه ای به ناحیه دیگر متفاوت است.

حفاظت از گرما در زمان های خاصی از سال در اکثر مناطق حائز اهمیت است . این نوع حفاظت به سرمایه گذاری اولیه ملاحظه پذیری نیازمند است و در هنگام طراحی راحتی حیوان (ایجاد دمای اپتیمم و حفظ آن و فضای کافی)و جریان هوای کافی را باید در نظر گرفت .

در برخی موارد با درخت کاری مناسب در جهت افزایش تهویه طبیعی می توان به این هدف رسید .

حفاظت از سرما،هنگامی اهمیت دارد که دمای هوا بخصوص در مواردی که به واسطه وزش بادهای موسمی ،کاهش می یابد که میتوان در این حالت با اضافه کردن مقداری کاه و کلش ،بعنوان بستر ،اضافه کردن علوفه خشبی و چربی به جیره و همچنین استفاده از پرده در نواحی از جایگاه فاقد دیوار یا دیوار کوتاه انجام داد که در سراسر فصول سرد کمکی برای حیوان است .گاوها می توانند دمای 10 درجه زیر صفر را بدون هیچ مشکلی تحمل کنند.

در طراحی جایگاه محافظت از بادهای موسمی،در طی فصول سرد را می توان با استفاده از طراحی دیوار بادشکن و همچنین جهت جایگاه ،با این دسته از بادها مقابله کرد .

رعایت این نکات در پییشگیری از بیماری های تنفسی در جایگاه حائز اهمیت است.

محافظت دام از باران و برف که از لحاظ سرمایه گذاری اولیه و بطور فنی و اقتصادی در مناطق سرد و باران خیز حائز اهمیت است.

حفاظت گله از گل و لای معمولا بعد از رگبارهای شدید فصلی ،دام به یک جایگاه خشک و نسبتا گرم نیاز دارد که در مواجهه با این شرایط استفاده از بستر مناسب ،تعبیه کانالچه ها ،زهکشی و راهکارهای تغذیه ای مناسب پیشنهاد می شود همچنین رعایت تراکم در واحد سطح و کف سازی با مصالح و شیب مناسب انجام شود.

خوراک دهی :

بازدهی تولید در گاوهای جوان ،برای جنس نر که برای پرواربندی و جنس ماده که برای جایگزینی در گله،پرورش می یابد ،می توان بوسیله اندازه گیری افزایش وزن روزانه در یک دوره بیان شود با این که از دیدگاه اقتصادی سود خالص بدست آمده در پایان دوره برآورد شود.

بطور کلی موفقیت در امر مدیریت تغذیه در جایگاه به دو عامل مهم وابسته است:

  • کیفیت ذات خوراکی(سطوح انرژی و پروتئین مناسب و متوازن بودن آن)
  • حجم خوراک مصرفی روزانه حیوان،که به مرغوبیت علوفه و چگونگی آماده سازی و توزیع خوراک وابسته است.

توجه به دسته بندی گله ،جایگاه و آخور در سیستم های مختلف نگهداری برای دام این امکان را فراهم می کند که به میزان کافی خوراک دریافت کند .ظرفیت آخورها به نوع جیره و چگونگی تهیه و توزیع خوراک مصرفی و نیاز حیوان وابسته است.

یک آخور باید به نحوی طراحی شود که کارگر یا ماشین خوراک ریز(فیدر)بتواند از بیرون جایگاه خوراک را در آن توزیع کند.

همچنین میزان آن باید به اندازه ای باشد که حیوانات تمام یک جایگاه بتواند بطور همزمان از آن استفاده کنند .در این حالت هر حیوانی به میزان خوراک اختصاص شده می تواند دسترسی آسانی داشته باشد .میزان فضای آخور در نظر گرفته شده برای هر راس دام مولد حدود 90 سانتی متر است .آخور همچنین باید به نحوی طراحی شود که حداقل تلف شدن خوراک را موجب شود .خوراک مصرفی باید متناسب با دوره های پرورش و تولید در گله تهیه شود .

بطور متوسط اندازه و ارتفاع آخور باید با توجه به تفاوت های سنی و وزنی موجود در گله طراحی شود.

آب آشامیدنی:

آب یک از مواد غذایی ضروری مخصوص دام های شیری است.جایگاه دام باید طوری طراحی شود که دامها در جایگاه خود به نوشیدن آب قادر باشند.

آب موردنیاز بطور قابل توجهی به نوع جیره (سیلاژ علوفه سه چهارم وزن خود و خوراک های دانه ای یک دهم وزن خود رطوبت دارند)،شرایط آب و هوایی ،میزان تولید،نوع جایگاه و در نهایت آب به عنوان بخشی از غذا که میزان وزن حیوان (بطور متوسط به ازای هر 100 کیلوگرم وزن زنده 10 لیتر در روز)وابسته است.

در طراحی آبشخور علاوه بر این موارد باید این نکته را در نظر گرفت که حیوان باید قادر باشد که بطور مستقل مطابق با نیاز بدن چندین مرتبه در روز آب بنوشد.

میزان ابشخور باید به اندازه ای باشد که حداقل 10%دام های یک بهاربند بتوانند بطور همزمان از آبشخور استفاده کنند .بطور طبیعی آب نوشیدنی ویژگی های خاص شیمیایی و بیولوژیکی خاص خود را دارد.

اگر ماده خشک آب،بیش از 15 گرم در لیتر باشد اختلالات گوارشی را ایجاد می کند و همچنین بوی ارگانولوتیک در آب به امتناع دام از خوردن آب منجر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.

مقاله های مرتبط

مخترع و اولین تولید کننده پکیج برقی در خاورمیانه