اهیمت پرورش مرغ گوشتی

اهمیت پرورش مرغ گوشتی:

فراهم ساختن پروتئین حیوانی مناسب و ارزان برای تأمین نیازهای غذایی جوامع انسانی روبه رشد به ویژه از طریق توسعه صنایع تولید گوشت و تخم مرغ از پایه های راهبردی سیاست های ملی در کشورهای مختلف جهان است. این سیاست ها به ویژه در حوزه راه کارهای عملی، محل رقابت و چالش است و نتیجه آن جابجایی های قابل توجه در لیست کشورهای تولیدکننده و صادر کننده محصولات طیور در سالیان اخیر در سطح جهان و شکل جدیدی از جهانی شدن تولید و توزیع در بازار کسب و کار گوشت مرغ است. از مختصات مهم تولید مدرن گوشت و تخم مرغ، تحول چشمگیر در حوزه فرآورده های معمولی و ارگانیک و تولید دو بازار جداگانه است که یکی متعلق به عموم کشورها و دیگری مخصوص کشورهای شمال با استانداردهای خاص تولیدات ارگانیک است.

پیشامدهای اقتصادی اخیر در حوزه هدفمندسازی یارانه ها، بحران انرژی در جهان و کاهش رقابت بر سر نفت و تشدید آن در حوزه منابع گاز و تغییر بهای حامل های انرژی، در کنار تغییرات آب وهوایی کره زمین، بی تردید اثراتی بر صنعت پرورش مرغ ایران می گذارد و به روز کردن دانش و تکنولوژی مرغداری برای نوآموزان و دست اندرکاران، ضرورت غیرقابل انکار اس. تا کنون کتابی منحصراً در مورد مرغ گوشتی نوشته نشده و اغلب آنها حاوی مطالب کلی در زمینه پرورش طیور، اعم از مرغ تخمگذار و گوشتی هستند. در کتاب حاضر سعی شده است مطالب کلاسیک پرورش طیور در کنار مفاهیم و محاسبات جدید و محتویات کتابچه های ویژه پرورش سویه های مرغ گوشتی (با تأکید بر دو سویه راس و کاب رایج در ایران) مورد توجه قرار گرفته و مطالب آنها با توجه به جنبه های کاربردی ، فصل بندی و تدوین گردد.

در فصول اولیه کتاب به زیست شناسی، نژادها، سویه ها، آناتومی و فیزیولوژی مرغ پرداخته شده است. در فصل سوم سیستم های مرغداری و انواع سالن های مرغداری با توجه به منطقه جغرافیایی و شرایط آب و هوایی تشریح شده است. در فصلبعدی تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت مرغداری گوشتی معرفی گردیده و موارد مختلف آن عمق متوسط و مناسبی مورد بررسی واقع شده است. تهویه و نور محتویات فصول بعدی هستند. در این دو فصل محاسبات مورد نیاز برای کنترل مقدار تهویه و نور مورد نیاز سالن های پرورش مرغ گوشتی مورد بحث قرار گرفته و نمونه مثال هایی برای درک درست آن عرضه شده است. در فصول 7 تا 9 ، مطالبی در زمینه آماده سازی سالن برای ورود جوجه ها ، ورود عملی جوجه ها و آمادگی مرغدار برای رسیدگی به آنها و نیز کیفیت جوجه ها ارائه شده است. تغذیه و بیماری ها دو بخش بعدی کتاب هستند که در آنها جدیدترین محتویات علمی بروشورهای مختص دو سویه رایج در بازار ایران معرفی و تشریح شده و عوارض متابولیکی حاصل از آنها بررسی گردیده است. در فصول بعد، مباحثی از قبیل ارزیابی کارایی تولید، یکنواختی وزنی و رکوردبرداری مورد اشاره واقع شده است. این مباحث عمدتاً برای هماهنگی با بازار جهانی و نحوه عرضه محصولات به بازار استاندارد تدوین گردیده است، اگر چه ممکن است امروز و فردا کارایی چندانی نداشته باشد. در فصل 15 کتاب، مختصری در مورد کیفیت آب شرب مرغداری ها و مهمترین معیارهای آن به همراه روش های تصفیه آب چاه ها، قنات ها، رودخانه ها و ... و آماده سازی آن برای مصرف مرغداری مورد توجه قرار گرفته است. راه های مقابله با تنش گرمایی، تولید مرغ ارگانیک، کیفیت گوشت و کنترل بو در مرغ داری ها مطالبی است که فصول بعدی کتاب را به خود اختصاص داده است.

مرتضی بیکی، تابستان 1390

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.