بخش های اصلی یک واحد جوجه کشی

بخش های اصلی یک واحد جوجه کشی:

هر واحد جوجه کشی بخش های مختلفی برای دریافت و نگهداری تخم نطفه دار ،ضد عفونی تخم ها ،هچ و جوجه درآوری و نگهداری جوجه های تازه متولد شده پیش بینی می شود.

این قسمت ها معمولا بصورت متوالی ودر امتداد یکدیگر طراحی می شوند .این موضوع به لحاظ بهداشتی و همچنین ظنم و تسریع در کار بسیار مهم است به طوریکه تخم نطفه دار یک مسیر یک طرفه را در پیش گرفته ودر انتهای مسیر به جوجه تبدیل می شود.

در طراحی کلی مراکز جوجه کشی باید توجه داشت که مصالح مورد استفاده در ساخت بخش های مختلف و همچنین تجهیزات بکار رفته در آنها باید قابل شستشو و ضدعفونی باشند.

برای کاهش احتمال آلودگی ،بهتر است تمام مسیرها به صورت یکطرفه طراحی شوند به طوریکه کارگران یک بخش به بخش های دیگر دسترسی نداشته و تخم ها یا جوجه های یکروزه در مراحل مختلف جوجه کشی با هم مخلوط نشوند.

همچنین پیش بینی حوضچه ضدعفونی در ابتدای هر بخش برای جلوگیری از آلودگی به سالن ها الزامی است .

بخش دریافت و تحویل تخم های نطفه دار:

یک مرکز جوجه کشی برای فعالیت مستمر باید بطور مرتب تخم نطفه دار را از گله های مرغ مادر دریافت کند. در بسیاری از موارد گله های مادر دارای یک مرکز جوجه کشی هستند ،اما در برخی موارد نیز این دو بخش کاملا مستقل و جدا از هم عمل می کنند .اتاق دریافت تخم مرغ بسته به این که مرکز جوجه کشی در کنار یک مزرعه مرغ مادر و یا مستقل از آن بنا شده باشد ،باید از ظرفیت کافی برای دریافت تعداد تخم مرغ ورودی برخوردار باشد.

از آنجا که تخم مرغ ها معمولا با کامیون و یا سایر وسایل نقلیه به مراکز جوجه کشی منتقل می شوند لذا اتاق دریافت تخم مرغ باید دارای سکوی دریافت مناسب برای تخلیه تخم مرغ ها باشد.

ارتفاع سکو با توجه به ارتفاع کف باربند کامیون یا وسیله نقلیه مربوطه متغیر است. بهتر است درهای ورودی اتاق دریافت تخم به صورت کشویی طراحی شوند تا باز و بسته شدن آنها اسان تر باشد .

عرض درها باید حداقل 2 متر و ارتفاع آنها 2/2 متر باشد تا گاری و چهارچرخ های حمل تخم مرغ براحتی از آن عبور کنند.

جنس مصالح به کار رفته در کف و دیوارهای اتاق دریافت تخم مرغ بطور کلی تمام بخش های دیگر موجود در یک مرکز جوجه کشی باید قابل شستشو و ضدعفونی باشند .تاستفاده از سنگ در کف و استفاده از کاشی یا سرامیک در دیوراهای اتاق دریافت تخم مرغ این هدف را تامین می کنند.

سالن ضدعفونی تخم ها:

برای این که شانس جوجه درآوری تخم مرغ ها افزایش یافته و از افزایش آلودگی میکروبی تخم ها و نفوذ آلودگی به داخل تخم ها جلوگیری شود،باید تخم ها را در اولین فرصت و قبل از شروع جوجه کشی ضدعفونی نمود.

این کار معمولا در ساعات اولیه پس از تخم گذاری (حداکثر 12 ساعت پس از تولید تخم)ودر اتاق مخصوص ضدعفونی انجام می شود .شستشوی تخم ها در محصوص ضدعفونی و یا گازدهی تخم ها با استفاده از گاز فرمالین یکی از متداولترین این روش ها است .شستشوی تخم ها در محلول ضدعفونی در مراکز و موسسات جوجه کشی معمولا توسط دستگاههای خودکار و در مراکز کوچک بصورت دستی انجام می شود .ضدعفونی تخم ها ممکن است به یکی از روش های ذیل انجام شود:

استفاده از ترکیبات آمونیوم چهارتایی:این ترکیبات معمولا با غلظت 200 قسمت در میلیون و به صورت محلول در آب ولرم روی تخم ها اسپری می شود.

محلول فرمالین و ترکیبات آمونیوم چهارتایی:برای تهیه این محلول معمولا 8/7 میلی لیتر فرمالین 40 درصد در یک لیتر آب مخلوط می کنند .این محلول نیز معمولا بصورت اسپری بر روی تخم ها پاشیده می شود و یا اینکه تخم ها را در محلول غوطه ور می کنند.

گاز فرمالدئید:با استفاده از گاز فرمالدئید نیز می توان تخم ها را ضدعفونی نمود . به این منظور تخم ها را در راک های مخصوص چیده و در سالن گاز قرار می دهند و سپس با استفاده از گاز فرمالدئید آنها را ضدعفونی می کنند. گاز فرمالدئید از ترکیب فرمالین و پرمنگنات تولید می شود.

انبار ذخیره موقت تخم ها:

قبل از جوجه کشی ممکن است تخم مرغ ها از چند روز تا چند هفته ذخیره و نگهداری شوند .انبار تخم ها باید به وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب و دستگاههای تامین بخار مجهز باشد تا بتوان دما و رطوبت کافی برای نگهداری انواع تخم طیور را در آن فراهم نمود.دمای مناسب برای نگهداری تخم ها در پرندگان مختلف ممکن است از 10 تا 18 درجه سانتی گراد و رطوبت مناسب برای نگهداری آنها از 60 تا 75 درصد تغییر کند.

برای جلوگیری از فساد تخم مرغ ها باید جریان تهویه به صورت مداوم و یکنواخت در اتاق نگهداری تخم ها برقرار باشد.

همچنین برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و کاهش تاثیر دمای بیرون بر تخمها دیوارها و سقف اتاق ذخیره و انبار تخم ها باید دارای ضریب غایق بندی (R)مناسب باشند.

ضریب ایزولاسیون سقف باید بیش از دیوارها باشد . برخی ارقام توصیه شده در این رابطه ضریب ایزولاسیون دیوراها را 12 و سقف را 16 توصیه نموده اند . اگر تخم مرغ ها برای مدت وطلانی (بیش از یک هفته)در انبار نگهداری شوند تمهیدات لازم برای چرخاندن روزانه تخم ها فرام شود تا زرده به پوشته تخم مرغ نچسبدو شانس جوجه کشی آنها کاهش نیابد .ظرفیت انبار نگهداری تخم ها با ظرفیت کل کارخانه جوجه کشی متناسب است. معمولا ظرفیت این بخش به اندازه ظرفیت ماشین های حمل تخم مرغ طی یک هفته و یا معادل یک سوم (33 درصد)ظرفیت تمام ماشین های ستر موجود در مرکز جوجه کشی است.

سالن درجه بندی تخم ها:

نکته ای که در فرایند جوجه کشی باید به ان توجه ویژه داشت آن است که هر تخم مرغی برای جوجه کشی مناسب نیست .تخم های خیلی بزرگ ویا خیلی کوچک برای جوجه کشی مناسب نیستند .تخم هایی که دارای ایندکس مناسب نبوده ،شکا ظاهری آنها مناسب نیست و یا از پوسته نازکی برخوردارند نیز شانس جوجه کشی پایین تری داشته و لذا در ابتدای فرآیند جوجه کشی از تخم مرغ های سالم جدا می شوند .این کار در اتاق درجه بندی تخم انجام می شود . در اتاق درجه بندی تخم مرغ معمولاابزارهای مختلف اندازه گیری نظیر ترازوهای دقیق و دستگاههای خودکار درجه بندی تخم مرغ وجود دارد . تخم مرغ ها در این سالن داخل راک های مخصوص و استاندارد چیده شده و توسط دستگاههای اتوماتیک یا بصورت دستی درجه بندی می شوند و در صورت نداشتن شرایط لازم از چرخه تولید خذف می شوند.درجه بندی تخم ها در مراکز کوچک و باظرفیت کم توسط انسان انجام می شود و امری دقیق و وقت گیر است.

سالن نظافت و شستشو:

علاوه بر ضدعفونی تخم ها لازم است کهع قبل از هر مرحله جوجه کشی تمام دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده نیز ضدعفونی شوند.لذا در هر مرکز جوجه کشیلازم است تا بخشی را با عنوان سالن ضدعفونی تجهیزات در نظر گرفت .

در موسسات بزرگ جوجه کشی ضدعفونی دستگاهها در بسیاری از موارد در همان محل استقرار دستگاههای ستر و هچر انجام می شود.

البته بهتر است تا ابعاد اتاق گاز یا اتاق ضدعفونی متناسب با ظرفیت دستگاههای جوجه کشی بوده و چندان بزرگ نباشد تا تاثی گازدهی و ضدعفونی افزایش یابد.

البته بهتر است تا ابعاد اتاق گاز یا اتاق ضدعفونی متناسب با ظرفیت دستگاههای جوجه کشی بوده و چندان بزرگ نباشد تا تاثی گازدهی و ضدعفونی افزایش یابد.

سالن های انکوباتور:

سالن انکوباتور محل نگهداری و استقرار دستگاههای ستر و هچر است.در مراکز کوچک جوجه کشی ممکن است این سالن فقط دارای یک دستگاه انکوباتور باشد که وظیفه ستر و هچر را بر عهده دارد.استفاده از دستگاه انکوباتور مجزا برای ستر و هچر این مزیت را دارد که دما و رطوبت موردنیاز تخم مرغ ها به صورت اختصاصی تنظیم می شود .همچنین بعلت آلوده شدن دستگاههای انکوباتور هنگام خروج جوجه ها از تخم ،استفاده از دستگاه ستر و هچر مجزا باعث جلوگیری از آلوده شدن دستگاه ستر نیز می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.