آفات گوجه فرنگی گلخانه ای

آفات گوجه فرنگی گلخانه ای:

از جمله حشرات مهم راسته جوربالان خانواده مگش سفید یا (Aleurodidae)حشراتی بسیار کوچک که طول آنها به ندرت به 3-2 میلیمتر می رشد.حشرات کامل نر و ماده بالدار و بالها از پودر سفید مومی شکل پوشیده شده ،دارای خرطوم نسبتا بلند بوده و بسیار فعال و از شیره برگها تغذیه می کنند.

از نظر دگردیسی با سایر جوربالان متفاوتند.پوره های سن یک فعال و پوره های سن بعدی بدون حرکت بدن آنها مانند شیشکها از ترشحات موئین پوشیده شده است .نوزاد خارج شده از تخم بدون بالا است و لارز نامیده می شود و تدریجا در سنین بعدی بالها ظاهر می شود.

از جمله مهمترین آفات گلخانه ای این خانواده گونه ای است به نام Bemisia tabaciیا عسلک پنبه که علاوه بر پنبه روی خیلی از صیفی جات دیده می شود.

Bermisia حشره چند نسلی است،علاوه بر مکیدن شیره گیاه و ترشح عسلک فراوان باعث ضعیف شدن گیاه می شود ،در پنبه حداقل ناقل یک وسروس بیماریزا است.گونه های دیگری از این خانواده که به صیفی جات گلخانه ای خسارت وارد می کند Triaelurodes Vaporariumنامگذاری شده است که می توان علیه آنها و نیز گونه Bermisa از سمومی مانند اکتیلیک به میزان 2 تا 3 در هزار ،کنفیدرور به نسبت نیم تا یک در هزار،توکسفان به نسبت 1 تا2 در هزار و یا اصولا سموم فسفره نفوذی و تماسی مثل دیازینون و به نسبتهایی که روی سایر آفات به کار می روند استفاده شود. باید توجه داشت که این حشره در سال چندین نسل ایجاد می کند در صورتیکه به طور یکنواخت و مکرر به وسیله حشره کش ثابتی با ان مبارزه شود،خیلی زود حشره کش مورد استفاده خاصیت خود را از دست می دهد و باید مرتبا نوع حشره کش را برای مبارزه تعویض کرد.

کنه:از مشخصات این بندپایان این است که بدن آنها یکپارچه است و سر و قفسه سینه و شکم از هم جدا و متمایز نیستند برخلاف حشرات دارای شاخک نمی باشند ، پوره ها و حشرات کامل دارای چهار جفت پا ولی پوره های سن اول سه جفت پا دارند.مهمترین کنه های نباتی که در کشت گلخانه ای اهمیت دارند متعلق به خانواده TetraNychidae هستند که چون عده زیادی از آنها در سطح برگ مانند عنکبوت تار می تنند به کنه های تار عنکبوتی معروفند.کنه های این خانواده بسیار ریز و با چشم غیر مسلح به سختی قابل رویت اند.اندازه حشره کامل آنها در حدود 0.8 – 0.2 میلیمتر است.

روی پاها . بدن موهای حسی و غیر حسی به اشکال مختلف دیده می شوند،قطعات دهانی آنها از نوع برنده و مکنده است بدین ترتیب که در موقع تغذیه ابتدا نسج گیاه را پاره کرده و پس از خروج شیره گیاهی آنرا می مکند.در شرایط اب و هوایی مساعد می توانند هر هفت تا ده روز یک نسل ایجاد کنند .و هر جانور ماده می تواند 50 تا 100 عددتخم بگذارد ،بنابراین قدرت تکثیر این حشرات شدید و میزان خشارت به گیاه از طرف آنها زیاد است.به این حشرات علاوه بر کنه تارعنکبوتی ،کنه دونقطه ای نیز می گویندزیرا پوست لین حشرات تا حدودی شفاف و اغلب محتویات روده تقریبا به صورت لکه های دو یا چند نقطه ای در پشت آنها مشخص می گردد. این کنه ها زمستان را به صورت حشرات کامل در زیر کلوخه ها ،پوستک ها و یا روی گیاهان چند ساله و سبز لابلای برگها به سر می برند.

در بهار و با گرم سدن هوا به طرف میزبانهای خود حرکت کرده و بیشتر در سطح پست برگها تخم ریزی می کنند.تخم آنها کروی شکل زرد رنگ به قطر 0.2 میلیمتر است و غالبا در لابلای پرزها و تارها تنیده شده.دیده می شوند. رنگ کنه دو نقطه ای یا تار عنکبوتی خاکی پررنگ است.

برای مبارزه شیمیایی با کنه ها بایستی از کنه کش اختصاصی مانند تدین،اومایت،پدپال،سیترازون ،آمیتراز و یا از سم عمومی دانیتول استفاده کرد و دقت نمود که برای حصول نتیجه مطلوب لازم است که محلول سمی ،مخلوطی از سم کنه کش مانند آمیتراز که بر روی حشره کامل اثر می گذارد به نسبت 2 تا 3 در هزار با سم آپولو که تخم کش و لارو کش است به نسبت نیم تا یک در هزار باشد.

در خصوص گوجه فرنگی نوعی کنه به نام کنه زنگار گوجه فرنگی با نام علمیVasates Lycopersici از خانواده Eryophidae وجود داردکه به طور ازاد در سطح برگ و شاخه های گوجه فرنگی و برخی دیگر از گیاهان خانواده های بادمجانیان مثل سیب زمینی به سر برده و باعث ضخیم و لوله ای شدن برگها می شود.این افت در زیر زربین و سطح برگ به صورت لکه های نقره ای رنگ قابل مشاهده بوده و باعث ریزش شدید گل و میوه های گوجه فرنگی می شود ولی در عوض بوته ها تا حدودی رشد اضافه پیدا می کند.

در حالت طغیانی در سطح یک متر مربع برگ هزاران کنه گالی مشاهده می شود.کنه بالغ حدود 0.1 تا 0.2 میلیمتر به رنگ زرد متمایل به سبز می باشد ،سایر مشخصات زیست شناسی و زمستان گذرانی و نیز نحوه مبارزه شیمیایی با آن مشابه همان مطالبی است که در مورد آفت کنه خیار گلخانه ای اشاره شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.