کشت گوجه فرنگی در گلخانه

کشت گوجه فرنگی در گلخانه:

گوجه فرنگی گلخانه ای را باید با حذف جوانه های جانبی بصورت تک شاخه پرورش داد.عمل هرس باید پس از خارج شدن شاخه های فرع و یا گوشواره ها از زاویه برگها زمانی که طول آنها به حد 10*8سانتی متر رسید انجام شود. این کار بهتر است به وسیله دست و بدون استفاده از چاقو برای جلوگیری از آلودگی در محل زخم در صیبح زود انجام گیرد.

به هنگام ظهر یا در اواسط روز،شاخه های جوان فاقد تردی لازم برای قطع شدن با دست بوده و علاوه بر آن با انجام این کار در صبح زود فرصت کافی تا فرا رسیدن شب باقی است که محل بریدگی خشک شده و از ورود آلودگی جلوگیری شود.

از موارد دیگر که باید با شروع رشد شافه های جانبی انجام شود .حذب پاجوشهای جوان است. این کار برخلاف ساقه های جانبی که با دستانجام می شود،بهتر است با قیچی ضدعفونی شده انجام شود و از کشیدن آنها با دست پرهیز شود.چرا که این کار باعث آسیب دیدن ریشه خواهد شد و مناسب ترین روش استفاده از چاقو و با قیچی استریل شده است.

علاوه بر آنچه که ذکر گردید نکته قابل توجه دیگر در هرس بوته گوجه فرنگی ،هرس برگها است. برگهای زیر اولین خوشه گل،زمانی که زرد می شودباید هرس شده و حذف ساقه های بارده پس از برداشت میوه تا ارتفاع 180 – 150 سانتی متری یعنی زمانیکه بوته ها به سیم قیم رسیدند،همچنان ادامه می یابد این کار باعث انجام بهتر عمل تهویه خصوصا در زمان خواباندن ساقه ها بر روی ردیف کاشت می شود. در مورد نحوه بستن بوته های گوجه فرنگی ،مثل خیار عمل می شود. تنها تفاوت بوته های گوجه فرنگی و خیار گلخانه ای در نگهداری عمودی و بستن بوته ها به سیم های قیم در آن است که ساقه بوته گوجه فرنگی به دلیل خشبی و قطور بودن نسبت به ساقه بوته خیار ،بسیار سخت تر است. به همین دلیل در زمان پایین کشیدن ساقه پس از رسیدن جوانه های انتهایی به سیم قیم افقی ، نمی توان هیچ یک از روش هایی که برای پایین کشی بوته خیار گفته شد را به کار بست و تنها می توان شاقه های گوجه فرنگی گلخانه ای را با زاویه ای حدود 80-70 درجه روی ردیف کاشت خوابانده و این کار را هر بار تا پایان دوره در جهت حلاب بار قبل ،ادامه داد.

مشخصات بتانیکی:گوجه فرنگی گیاهیست که در مناطق حاره،چند ساله و در مناطق معتدله یک ساله است. این گیاه از خانواده بادمجانیان یا Solanaceae و نام علمی Lycopercicom esculemtum است.

ساقه آن ضخیم خشبی و کرکدار و برگهای آن مرکب و دارای بوی مخصوص به خود است. اسقه انواع مختلف واریته های گوجه فرنگی چه گلخانه ای و چه غیر گلخانه ای بلند و خزنده بوده و تنها در یک گونه به نام L.validum(گوجه فرنگی پاکوتاه)ساقه کوتاه بوده و برای ایستادن نیاز به قیم ندارند که البته کشت این گونه در گلخانه مناسب نیست. برای پرورش گوجه فرنگی گلخانه اصولا از ارقام یا رشد نامحدود استفاده می شود.

آماده سازی خاک گلخانه:الف:ضد عفونی کردن خاک

برای جلوگیری از بروز بیماریهلی مختلف و از بین بردن نماتدها –حشرات-لاروها و بذور علف های هرز باید خاک گلخانه را ضدعفونی نمود. یکی از روهاش موجود و در عین حال خطرناک و گران قیمت برای ضدعفونی استفاده از گاز متیل پروماید است. در این روش پس از آبیاری و شخم عمیق و خرد کردن کامل کلوخه ها روی خاک را کاملا با پلاستیکی می پوشانند و گاز متیل پروماید که در سیلندر حمل می شود را توسط لوله های مخصوص زیر پوشش پلاستیکی وارد می کنند.چون اطراف پلاستیک کاملا مسدود شده است گاز متیل بروماید تدریجا در عمق خاک نفوذ کرده و قسمت اعظم حشرات بیماریها –قارچها-نماتدها و بذور علفهای هرز را از بین می برد. مقدار مصرف کتیل بروماید در خاک های مختلف از قرار زیر است.

  • برای خاک های سبک 40 گرم در متر مربع
  • برای خاک های نسبتا متوسط ،45 گرم در متر مربع

لازم به ذکر است که حداقل درجه خاک در عمق 20 سانتی متری باید 12 درجه سانتی گراد باشد.هرچه درجه حرارت بالاتر باشد ضدعفونی بهتر انجام خواهد شد.دمای 180 الی 20 درجه سانتی گرادبرای ضدعفونی ایده آل است.وضعیت رطوبتی زمین باید در موقع ضدعفونی در حد گاورو بوده و از ضدعفونی خاک های کاملا خشک اجتناب شود. در هر صورت برای ضدعفونی خاک بدون مشورت با متخصصان مربوطه ،نباید اقدام کرد.ضمنان انجام چندنوبت عملیات خاک شویی پس از پایان ضد عفونی،ضروری و لازم است.

به غیر از ضد عفونی شیمیایی روش ساده تری با استفاده از تابش اشعه خورشید با سولاریزاسیون وجود دارد که طی سال های اخیر ،مورد استفاده بسیاری از پرورش دهندگان صیفی گلخانه لی قرار گرفته است که از لحاظ هزینه ،نتیجه بخشی و سهولت کار در مقایسه با روش ضدعفونی شیمیایی بسیار مطلوب تر و مقرون به صرغه تر است. در این روش پس از تامین رطوبت خاک به حد اشباع ،کل سطح کف را با پلاستیک پوشانده و این پوشش که ترجیحا بهتر است از اواسط تیر تا اواخر مرداد ماه انجام شود را به مدت 40 الی 45 روز حفظ می کنند. دمای بسیار بالا در مجاورت رطوبت موجود در محیط زیر پلاستیک ،شرایط بیولوژیکی مناسبی را برای انهدام و نابودی لاورها نماتدها و حشرات و بذور علف های هرز فراهم می کند.

ب)آبادسازی کودی خاک

پس از انجام عملیات ضدعفونی خاک ،باید کود حیوانی پوسیده و البته ضدعفونی شده و نیز کودهای شیمیایی را متناسب با نتایج ازمون خاک و مقادیر عناصر غذایی موجود،با انجام عملیات شخم عمیق زیر خاک کرد.بنابراین مقدار کودهای حیوانی و شیمیایی مصرف از قبیل کود گاوی پوسیده ،فسفات آمونیوم،سولفات پتاسیم،اوره و.. دقیقا مناسب با تحلیل نتایج اخذ شده از آزمون خاک باشد. به طور کلی مقادیر n.p.k لازم برای تولید گوجه فرنگی گلخانه ای در مرحله آمده سازی اولیه و کوددهی سرک در طول دوره تولید عبارت است از:

دوره رشد،ازت،فسفر ،پتاس

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.