گلخانه

گلخانه:

گلخانه: مکانی محصور شده با پوشش شفاف یا نسبتا شفاف است که به منظور کنترل شرایط محیطی و تنظیم رشد گیاه احداث می گردد. گلخانه ممکن است برای دستیابی به اهداف ذیل ایجاد شود:

  • پرورش محصول خارج از فصل
  • جلو انداختن رشد و پیش رس کردن محصولات
  • پرورش محصولاتی که برای تولید در شرایط خارج از گلخانه در منطقه ،مناسب نیستند

گلخانه های کمانی با پوشش پلاستیک:

با توجه به امکانات محلی و میزان سرمایه گذاری ،طرح های متنوعی برای احداث گلخانه می توان اجرا کرد که ارزان ترین آنها اسکلت های چوبی است.

اسکلت چوبی کم دوام بوده و نصب پوشش پلاستیکی روی آۀن وقت گیر و هزینه بر است و به علت نداشتن مقاومت در مقابل فشار باد نمی توان ایجاد ارتفاع استاندارد در آن اقدام نمود و همین امر سبب کاهش محصول در این گلخانه می گردد.

علاوه بر این ضخامت چوب مانع نفوذ قسمتی از نور آفتاب به داخل گلخانه شده و کنترل حرارت و رطوبت در این گلخانه ها بسیار مشکل است و محل مناسبی برای زندگی آفات و عوامل بیماریزا می باشد که مجموعه این عوامل خود در امر کاهش تولید مزید بر علت می گردد .

رایجترین اسکلبت برای گلخانه های کمانی یا تونلی ، اسکلت فلزی از جنس لوله های گالوانیزه است که در آن کمانهای نیم دایره به فواصل معین قرار داده شده و به وسیله اتصالات طولی و عرضی بهم متصل می گردند . در صورت عدم استفاده از لوله های گالوانیزه و به کارگیری لوله های غیر گالوانیزه ، باید این لوله ها را پس از اتمام کار ساخت اسکلت ، با پوشش ضد زنگ و سپس رنگ روشن در برارب رطوبت کاملا عایق بندی نمود . گلخانه های کمانی را می توان در انواع کمانی کامل یا یک واحد مجزا و کمانی ناقص یا پیوسته احداث کرد.

جهت یا سمت استقرار گلخانه ای :

سمت اتقرار عرضی گلخانه باید در جهت باد غالب منطقه باشد تا کمترین سطح تماس در برارب وزش باد ایجاد شود . از طرف دیگر ، استقرار طولی گلخانه باید در جهت شمالی – جنوبی باشد تا امکان استفاده از مسیر حرکت خورشید و تابش نور طبیعی بر گلخانه ، فراهم شود.

پوشش پلاستیکی

در مورد پوشش پلاستیکی گلخانه باید به دو نکته زیر توجه شود:

  • پلاستیک معمولی در مقابل اشعه ماورابنفش آفتاب مقاومت ندارد و زود کیفیت خود را از دست داده و پوسیده می شود.در نقاطی که شدت آفتاب زیاد است قسمت هایی از پوشش پلاستیک که مستقیما در مقابل تابش آفتاب قرار دارد به تدریج کدر شده و پوک می شود . برای اجتناب از این مشکل باید از پولی اتیلن مقاوم به اشعه ماوراء بنفش (Ultraviolet) که اصتلاحا با آن پلاستیک مقاوم U.V می گویند استفاده شود.
  • پلاستیک های دارای سه 2 تا 4 سال یعنی برای 4 الی 10 دوره کاشت قابل استفاده است.

  • عرض مناسب پلاستیک پوشش گلخانه ،8 متر است. پلاستیک ها را یکی پس از دیگری بر روی کمانهای اسکلت قرار داده و دو طرف پلاستیک را بعد از کشش کافی ، توسط زوارهای چوبی یا قبلابهای پلاستیکی بر روی لوله ها کاملا محکم و انتهای آنرا از طرف دیوارهای جانبی گلخانه به سمت بیرون با خاک می پوشانند.
  • هر لایه این پلاستیکها باید حدود نیم متر روی لایه قبلی قرار گیرد تا باد و باران در گلخانه نفوذ نکند. لایه های پلاستیکی باید طوری روی هم قرار گیرند که درزها در جهت موافق باد باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.