تیم شرکت زرین صنعت آلپ :

حسن مهدیخانی

مدیر

09143895438

مقاله های مرتبط

مخترع و اولین تولید کننده پکیج برقی در خاورمیانه